Construsolid, müşterilerine yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sunarken çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği için taahhütlerini açıkça ortaya koymaktadır. İSG politikamız, aşağıdaki amaç ve ilkelere dayanmaktadır:

Amaçlarımız:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uygun bir çerçeve sağlamak
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların sağlığına zarar veren riskleri azaltmak
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve bilgi düzeylerini arttırmak
 • Çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek
 • Müşterilerimize ve çevreye saygılı olmak ve onların haklarını korumak
 • İSG hedeflerimizi belirlemek, takip etmek ve sürekli iyileştirmek

İlkelerimiz:

 • Tüm iş faaliyetlerimizde iş sağlığı, güvenliği ve çevre standartlarını dikkate almak
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini korumak için uygun önlemleri almak
 • İSG konusunda düzenli eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek
 • Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için kaynak kullanımımızı optimize etmek, atıklarımızı en aza indirmek ve doğal kaynakları korumak
 • İSG hedeflerimizi belirlemek, takip etmek ve sürekli olarak iyileştirmek

Construsolid olarak, İSG politikamızın tamamen yerine getirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin işbirliğine güveniyoruz.